Historie

Etnedal Bilruter AS
- et lokalt rutebilselskap som fortsetter å bestå

Selv om A/L Etnedal Bilruter formelt ble stiftet tidlig på 1950-tallet, må vi gå like tilbake til året 1917 for å finne røttene til selskapet. På høstparten dette året mottok Etnedal Herredsstyre en søknad fra herrene Ragnvald Klevgaard og Ole Oskarsen om å få opprette kombinert lastebilrute på strekningen Flatøydegard - Dokka. Etter klarsignal fra kommunen ble det bestilt en 25 hk. Brockway lastebil fra firma Horne & Børresen i Kristiania. Prisen som var kr 13.300,- ble betalt med det halve hver av Ragnvald Klevgaard og Etnedal Kommune. Lastebilen ble registrert den 2. juli 1918, og fikk kjennemerket E-852. De to første sesongene var Klevgaard selv sjåfør på bilen. Tre dager i uka gikk ruta helt fram til Dalsfjord. Navnet på virksomheten ble: Etnedal Kommunale Automobilselskap. Sommeren 1920 overtok Knut S. Bergene sjåførjobben på denne lastebilen. Samme år kjøpte Ragnvald Klevgaard en Mercedes personbil, registrert 15.mai 1920 på nr. E-1102. Med denne bilen kjørte han privat personrute mellom Flatøydegard og Dokka somrene i 1920 og 21. I juli 1921 kjøpte Etnedal Kommune sin egen personbil, en amerikansk Westcott 7-seter med reg.nr. E-1422.

Fram til nå hadde Etnedal Kommunale Automobilselskap vært ganske løst og uformelt organisert, men den 17.mars 1922 ble selskapet reorganisert, og fikk nye vedtekter. Aksjekapitalen var nå på kr. 22000 fordelt på 220 aksjer. Det ble vedtatt å selge lastebilen våren 1923. I 1929 ble selskapets gamle Westcott byttet ut mot en ny 7-seters Buick av årets modell. Den første bussen fikk selskapet sommeren 1933. En 11-seter Chevrolet med reg.nr. E-3487.


Rute mellom Nord-Etnedal og Fagernes ble startet opp ca. i 1930 av Jøger Skattebo. Etter noen få år tok broren Gudbrand N. Skattebo over driften. Litt lenger ut på 1930-tallet gikk han i kompaniskap med Ola Grønbrekk. På 1940-tallet tok helsa til Gudbrand Skattebo til å svikte, og i 1947 solgte han kombinert-bilen til Gunnar Fauske som allerede hadde kjørt ruta en tid.

Alfred Bakken startet rute mellom Oset i Nord-Etnedal og Dokka i 1929. Den første bilen på ruta var en kombinert Ford 1927-modell. Bakken hadde enerett på frakt av gods på strekningen Dokka - Rust - Oset. Han hadde også snøbrøyting.

Georg Jøranli kjørte kombinert godsrute mellom Svilosen og Dokka. Det var i første rekke frakting av melkespann til Dokka Meieri.

A/L Etnedal Bilruter ble dannet i 1951. Dette var en sammenslutning av det gamle kommunale bilselskapet og de tre private rutebileierne Alfred Bakken, Georg Jøranli samt Gunnar Fauske & Ola Grønbrekk. Etter sammenslutningen hadde selskapet 6 biler. Rundt 1960 hadde vognparken steget til 10, og selskapet sysselsatte like mange personer.

Lokalsamfunnet Etnedal er grisgrendt og forholdsvis tynt befolket, så bilselskapet hadde i utgangspunktet ikke det beste inntektsgrunnlaget. Driften var i de første årene preget av trang økonomi og stor nøysomhet. Når nytt materiell skulle kjøpes, hendte det at aksjonærene måtte trå til og stille som personlige kausjonister for lån.

En gang i løpet av 1966 ble selskapet omdannet fra aksjelag til aksjeselskap, og navnet ble heretter: A/S Etnedal Bilruter.

Brødrene Repstads Karosserifabrikk i Søgne bygde mange busser for Etnedal Bilruter. I perioden 1953 til 1984 kom hele 20 av selskapets vogner fra denne leverandøren. 14 av disse på Scania-understell, og 6 av merket Volvo.

På 1970-tallet fikk selskapet et kraftig oppsving, og standarden på vognparken ble stadig bedre.

I 1973 ble det innkjøpt en 28-seters Mercedes 913 med Føreland-karosseri. Dette ble selskapets første buss med tilnærmet turistbuss-standard.

1976 ble et merkeår for Etnedal Bilruter. Da sto selskapets store moderne kontor- og verkstedbygg ved Bøvarstogo klart til innflytting.

I 1979 besto selskapets vognpark av 13 busser, 2 kombinertvogner, 3 lastebiler og 2 tilhengere. 17 sjåfører utførte 15 årsverk og administrasjonen besto av 1 og 2/3 stilling.

Skolebarntransport har i alle år vært selve ryggraden i Etnedal Bilruters økonomi. De første årene var også spanntransport av melk en viktig inntektskilde, men utover på 1970-tallet mistet selskapet gradvis denne på grunn av overgang til tankhenting. Godsbiltransport har i alle år vært en viktig del av selskapets virksomhet.

Også leievognkjøring sto på programmet en periode, men denne ble avviklet i 1988, og bil, henger og kran ble solgt. 2 kombinertbusser gikk i en årrekke i fast rute til Fagernes, Dokka og Gjøvik.

I 1984 ble det innkjøpt en Volvo B 10M / Delta turbuss, 1982-modell fra boet til Kjønstad Reiser A/S. Prisen var på 700.000 kroner, og med på handelen fulgte turkjøring rundt om i Europa. Dette tilførte selskapet ett nytt årsverk.

I 1985 ble det oppført et nytt bygg med garasjeplass til 4 busser samt 100 kvm. kaldtlager på samme tomt som verkstedet.

Grønne busser med gråhvitt tak var i mange år Etnedal Bilruters fargeskjema, men i 1987 innførte selskapet nye farger på turvognene. Disse fikk hvitt karosseri med røde og blå striper på midten, samt rødt skjørt nederst. De nye fargene slo godt an blant publikum, og i løpet av kort tid ble hele vognparken omlakkert til hvitt, rødt og blått.
I 1989 fikk selskapet ros for meget bra materiell, og ble rangert som nr. 2 i Oppland Fylke når det gjaldt standard på vognparken.

Stabilitet har preget selskapet, både på eiersiden, i styret og blant de ansatte. I 1990 hadde Etnedal Bilruter 21 aksjeeiere, av disse var Etnedal Kommune størst, med en andel på 26 %. 1990-tallet var preget av bra aktivitet på både rute- og tursiden. Av viktige begivenheter kan nevnes: Selskapet fikk 2 daglige avganger i Land-ekspressen mellom Dokka og Jaren, men tapte disse igjen i 1995 på grunn av anbud. E.B. gjorde også en god innsats under OL-transporten på Lillehammer i 1994. I 1995 drev britiske Royal Marines vinterøvelse i Valdres, dette medførte også mange kjøreoppdrag for selskapet. Turoperatøren Oppland Arrangement AS v/ Laila og Anders Lunde er en nær samarbeidspartner som leier lokaler i selskapets bygg. I 2000 mistet E.B. en avgang på strekningen Dokka - Fagernes, men fikk i stedet en daglig rute mellom Dokka og Hønefoss som selskapet fortsatt trafikkerer.

2003 har også vært et merkeår for Etnedal Bilruter. Den 1.mai i år overtok selskapet Nettbuss Ringerike sin avdeling på Bagn i Sør-Aurdal. Overtakelsen omfattet 5 skolebusser med kjøring, 3 sjåfører og leieavtale på bussgarasje i Bagn. Litt senere samme år kjøpte Etnedal Bilruter også opp firmaet Grans Godsruter med 2 vogntog og 2 sjåfører med fast rute mellom Valdres og Oslo. Samtidig med overtakelsen av dette selskapet ble det inngått avtale om transport av post på deler av strekningen Florø - Oslo. I den forbindelse ble det kjøpt inn et vogntog som erstatning for den ene av bilene på godsruta. På denne måten frakter bilene gods om dagen og post om natta, noe som gir god utnyttelse av materiellet og mange kilometer pr. enhet.

En av selskapets eldre vogner er satt til side med tanke på fremtidig veteranstatus. Dette er en Mercedes 913 / Føreland fra 1973.

Dagens situasjon med anbud på kjøring skaper mye usikkerhet i rutebilnæringen, men med mange ben å stå på hersker optimismen i Etnedal Bilruter.


Takk for bistand til denne artikkelen til E.B.s forrige daglige ledere; Ole Bergene og Svein Storengen.
                                                                                               
Skrevet av Audun Bratrud